Het Lagapad ligt in de gemeente Losser. Van de Goormatenweg tot aan de duitse grens ligt parallel langs de Dinkel het prachtige

lagapad dat in 2003 in het kader van de LandesGartenschau is aangelegd.dinkellarge

Het pad, samen met de Dinkel, maakt dat je op intense manier van dit

bijzonder prachtige natuurgebied kunt genieten, een schilderachtig panorama.

Het is een zeer druk bezocht pad, met vrij uitzicht over de akkers en weiden en

een prachtige open horizon met o.a. op de achtergrond het Rotermansbos.

 

Dit willen de mensen graag zo behouden, u toch ook?!

Het lagapad vormt een verbindigsfietspad tussen Losser – Glane en  Gronau.

 

 

 

De Dinkel vormt de begrensing tussen Glane en Overdinkel. Het pad ligt direct naast de Dinkel.
Uitvoerige informatie is te vinden op:

Lagapaddinkel

Lagapad