AED:

AED: Aanspreekpunt: Patrick Stevens.

Elk jaar is er een AED cursus die gegeven wordt door EHBO Enschede. Je kunt je hiervoor aanmelden via de dorpsraad. Voor herhalingscursussen ontvang je een uitnodiging van de EHBO Enschede. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Tijdens een oproep krijg je de locatie van de AED door. In Glane zijn 5 AEDs.