Schermafbeelding 2018-11-15 om 01.43.24

Leden gezocht voor werkgroep ‘Losser Duurzaam’

De Dorpsraad Glane heeft onderstaande oproep ontvangen van de werkgroep Losserduurzaam. Belangstellenden kunnen reageren via onderstaande mail.
Neemt u uiteindelijk deel aan de werkgroep? Laat het de Dorpsraad Glane weten via hun contactformulier. of mail naar dorpsraad@glane.eu. Zij blijven graag op de hoogte!

 

Geachte Dorpsraad Glane,

Enige weken geleden hebben wij het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een energie-coöperatie, onder de naam  “Losserduurzaam” . Waarom hebben we dit initiatief genomen ?

In de wereld van duurzame energie-opwekking en energiebesparing zijn in ons land burgers door middel van energie-coöperaties inmiddels volop actief.  In samenwerking met gemeentes en ondernemers wordt overal in het land gewerkt aan de overgang naar een duurzame en leefbare samenleving. Energie-coöperaties willen dat duurzame energie zoveel mogelijk lokaal wordt geproduceerd en dat de opbrengsten hiervan ook zoveel mogelijk terugvloeien naar de lokale gemeenschappen. In dit hele proces is de betrokkenheid bij en het draagvlak van burgers van cruciaal belang, juist omdat we als inwoners/burgers hier steeds meer mee te maken krijgen.

Losserduurzaam is een initiatief van burgers in de gemeente Losser om onze energie duurzaam in onze eigen dorpskernen te gaan produceren; dit uiteraard met behoud van het landschappelijke en natuurlijke en toeristische karakter van onze gemeente. Wij denken o.a. aan zonnepanelen op de daken van woningen en bedrijfspanden en een actieve opstelling ten aanzien van enkele windmolens in onze gemeente en mogelijk ook de ontwikeling van een aardwarmteproject. Wij zijn er van overtuigd dat in samenwerking tussen burgers, gemeente en ondernemers er op het gebied van duurzame energie veel te realiseren valt in onze gemeente.

Om ons initiatief verder te kunnen ontwikkelen hebben we ook de hulp van uw Dorpsraad nodig. Ons doel is een werkgroep samen te stellen, afkomstig uit de verschillende kernen van onze gemeente, met interesse, belangstelling en/of vak-technische kennis op het gebied van duurzame energie. Bovendien streven we er naar met deze werkgroep een zo goed mogelijke afspiegeling te krijgen van de inwoners van onze gemeente. Graag zouden wij met geinteresseerden in kontakt willen komen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

We hopen dat u ons hierbij wilt ondersteunen en uw medewerking aan ons verzoek wilt verlenen.

 

Met vriendelijke groet,

Namens Initiatief Losserduurzaam

Frans Erdtsieck
Losserduurzaam@gmail.com

Schermafbeelding 2018-11-15 om 00.42.17

Chauffeurs gezocht voor ANWB Automaatje

Aanmelden bij AutoMaatje!
Op 18 juni is in de gemeente Losser het ANWB AutoMaatje project gestart. Het AutoMaatje project houdt in dat vrijwillige plaatsgenoten met hun eigen auto minder mobiele mensen vervoeren. Dat zijn mensen uit de eigen gemeente, die niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen of lastig van de bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen. AutoMaatje is een gezamenlijk project van de ANWB, Stichting Fundament en de gemeente Losser.
Met AutoMaatje kunnen minder mobiele mensen weer deel uit gaan maken van het sociale en maatschappelijke leven. Dit kan zijn naar de kapper, de huisarts, het ziekenhuis, maar ook weer lekker op de koffie bij vrienden.
Om gebruik te maken van een AutoMaatje zijn er een aantal voorwaarden. U bent (tijdelijk) minder mobiel, u kunt zelf niet meer autorijden en u kunt niet zelfstandig gebruik maken van het openbaar vervoer. U betaalt per rit € 0.30 cent per kilometer en de eventuele parkeer kosten direct aan de chauffeur. Ritten worden 2 dagen van te voren aangevraagd.

Wilt u gebruik maken van AutoMaatje of wilt u chauffeur worden meldt u zich dan aan bij Stichting Fundament, bereikbaar van maandag t/m donderdag 09.00-12.00 uur tel: 053-5369402.