Schermafbeelding 2018-11-08 om 23.45.15

BOA’s in de gemeente Losser

Met ingang van week 26 is het toezicht in de openbare ruimtes binnen de gemeente Losser geïntensiveerd door middel van de inzet van BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren). De gemeente Losser werkt hiermee samen met de gemeente Enschede.

Deze BOA’s zullen zich met name richten op de naleving van de bepalingen in het kader van de Afvalstoffenverordening (zoals het bijplaatsen van afvalzakken bij de afvalcontainers), de opruimplicht en aanlijngebod bij honden en hondenpoepbeleid, het parkeren (in het bijzonder de naleving van het parkeren in de blauwe zones) en het toezicht op de naleving van de bepalingen uit de Drank- enhorecawet geïntensiveerd.

Ook ook bij diverse andere overtredingen in de openbare ruimte kunnen zij optreden. BOA’s zijn gemachtigd tot het opleggen van boetes.

De BOA’s zijn te herkennen aan hun insigne. Deze is zilver kleurig.Op het insigne staat een hand die een staf vasthoudt met daarachter een schild. Het insigne is sinds 2008 verplicht voor alle BOA’s die een uniform dragen en die in het openbaar werken.

Comments are closed.