Schermafbeelding 2018-11-09 om 00.42.28

Een Kulturhus in Glane??

Binnen de gemeente is in het coalitieakkoord vastgesteld dat er onderzoek gedaan moet worden naar de mogelijkheid van een Kulturhus in Glane en Beuningen. Dit onderzoek zal zich richten op vier belangrijke peilers:

  1. Is er in Glane behoefte aan een Kulturhus? Zo ja, aan welke behoefte moet het Kulturhus dan invulling geven?
  2. Waarvan kan het worden betaald?
  3. Hoe gaan we een Kulturhus onderhouden?
  4. Wat is de beste plek voor een Kulturhus?

Om hier uitvoering en antwoord op te kunnen geven zal er binnenkort een werkgroep geformeerd worden. In deze werkgroep zal de belaste ambtenaar, twee leden van de Dorpsraad en een andere inwoner van Glane zitting nemen. De namen van deze leden zijn nog niet bekend.

Beuningen is inmiddels in een verder gevorderd stadium en het lijkt erop dat ook daar het realiseren van een Kulturhus een succes zal worden. De Dorpsraad van Glane zal zich door de Dorpsraad van Beuningen laten informeren over hun plan van aanpak.

Wordt vervolgd…

Comments are closed.