Participatieraad culuurbeid Glane

Nieuwe ontwikkelingen in het beleid op Cultuur binnen de gemeente Losser. Denk mee!

Op dit moment is de gemeente bezig nieuw beleid te ontwikkelen op Cultuur. Nienke Swierstra (part-time ambtenaar Cultuur) is bezig met het schrijven van een beleidsnota. De participatieraad Losser is hierbij betrokken.

De Participatieraad  Sociaal Domein Losser is een onafhankelijk adviesorgaan, dat het college van Burgermeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd voorziet van advies bij de ontwikkeling van beleidsvraagstukken binnen het Sociale Domein. Hieronder vallen de onderwerpen WMO, Jeugdwet, Participatiewet, Sport en Cultuur. De participatieraad wordt in een vroeg stadium betrokken in dit proces en kan hierdoor invloed uitoefenen op de besluiten. Zij streeft ernaar dat alle inwoners van de gemeente Losser naar eigen vermogen, belangstelling en talent kan meedoen in de maatschappij.

Voor de Dorpsraad Glane zal de participatieraad een partner zijn om problemen in het sociale domein onder de aandacht te brengen bij het college B&W. De dorpsraad wil dan ook graag op het verzoek van de participatieraad ingaan om hen van informatie te voorzien, zodat zij een gedegen advies uit kunnen brengen. Hiervoor heeft de dorpsraad input nodig van de inwoners van Glane! Laat de dorpsraad weten wat u graag veranderd wilt zien in het cultuurbeleid! Te denken valt aan subsidiebeleid, culturele organisaties en initiatieven. De dorpsraad zal alle opmerkingen en ideeën bundelen en overdragen aan de participatieraad. U kunt uw informatie naar de dorpsraad zenden via hun contactformulier.

Natuurlijk wil de dorpsraad graag weten wat er leeft onder de inwoners van Glane en hoopt zij dat alle informatie naar hen gestuurd zal worden! Voor de volledigheid: u kunt de participatieraad ook rechtstreeks benaderen via:
participatieraadlosser@gmail.com

Postadres:
’t Lossers hoes
T.a.v. Participatieraad Sociaal Domein Losser
Postbus 90
7580 AB Losser

Voor meer informatie over de participatieraad Losser:
www.participatieraadlosser.com

Comments are closed.