glane

Parkeer problematiek Glane

Met alle betrokkenen is nu contact geweest over de parkeer problematiek Glane, de noodoplossing en het handhaven.

Het verkeersbesluit is onherroepelijk geworden, dus er mag gehandhaafd worden (eerst d.mv. waarschuwingen zo is afgesproken)

Afspraken

Parkeren wordt gedoogd op de volgende groenstroken en plekken mits er volledig op deze stroken geparkeerd wordt en niet nog  deels op de fietsstroken  

  • de strook waar wij de sloot gedempt hebben langs het weiland van Elderink, tegenover de woningen nr 423 tot 443.
  • de berm langs het schapenweitje tegenover de woningen 353 tot 373.
  • Een extra strook in de brede groenstrook tussen de door te trekken afrastering en trottoirband  tegenover de woningen 413 tot 421 waar nu het verkiezingsbord staat
  • Verder is er met aanwonenden overlegd dat er geparkeerd mag worden op de draaiplek aan het eind van de Meulderinkesch bij nr. 6 mits er geen overlast wordt veroorzaakt.

Op alle andere groenstroken zoals voor de woningen 332 tot 342 mag NIETgeparkeerd worden.

Comments are closed.