PHOTO-2018-10-20-22-57-05

Twee drempels verwijderd aan de Gronausestraat

Dat het een drama is om door Glane heen te rijden en dat de drempels aan de Gronausestraat voor veel overlast bezorgen voor de aanwonenden is iedereen wel bekend. Hierover is de Dorpsraad in overleg geweest met de gemeente Losser. Naar aanleiding van deze overleggen is besloten om twee drempels weg te halen. Dit betreffen de drempels ter hoogte van de huisnummers 363 en 431.

Ter hoogte van nr 363 zal daarvoor een wegversmalling in de plaats komen. Zodra de bestelde materialen daarvoor geleverd zijn, zal er met het plaatsen gestart worden. Ter hoogte van nr 431 komt er niets voor de drempel in de plaats.

Ook dit zal een tijdelijke oplossing zijn voor het verkeersprobleem. De uiteindelijke reconstructie van de Gronausestraat om het verkeersprobleem goed op te lossen laat helaas nog op zich wachten tot mogelijk 2022-2023. De dorpsraad is zich bewust van de overlast dat deze lange wachttijd met zich meebrengt. De Dorpsraad blijft dan ook in gesprek met de gemeente over dit onderwerp en zet zich in om deze reconstructie van de Gronausestraat naar voren te halen.

Ondertussen hebben er in Glane in september/oktober twee tellers gehangen die de snelheid en de frequentie van het verkeer meten. Daarbij is de gemiddelde snelheid gemeten nu de drempels er zijn. Eén heeft er op de Gronausestraat gehangen en één op de Glanergrensweg. Bij beide is alleen de 30 km zone gemeten.  Het doel is dat 85% zich aan de snelheid moet houden. Telt de meting minder dan 85 % dan wordt er gehandhaafd. Uiteindelijk wordt er een vergelijking gemaakt met de periode vóór de drempels. Hieruit zal blijken hoe effectief de drempels zijn.

Comments are closed.