Schermafbeelding 2018-11-15 om 00.21.01

Prijsvraag voor de beste spreuk voor de ‘Twentse Spreukenpaaltjes’

De Dorpsraad Overdinkel heeft het idee gelanceerd naast elke houten picknickbank in het buitengebied van de gemeente Losser een paal te plaatsen met daarop een leuke typisch Losserse of Twentse spreuken gegraveerd.

Tevens worden aan deze paaltjes een uniek nummer gegeven zodat de VVV fietsroutes kan uitzetten waar de verschillende picknickbanken een onderdeel van zijn.

De Dorpsraad Overdinkel roept de inwoners van de gemeente Losser onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer op spreuken per email aan te leveren. Per inzending mogen maximaal 3 spreuken worden aangeleverd. De leukste spreuk zal worden beloond middels een prijsje. De uiterste inleverdatum is 15 december 2018 en in de maand januari zal de winnaar bekend worden gemaakt. Uit de aangeleverde spreuken zullen de leukste verzameld worden en op de paaltjes worden gegraveerd.

De inzendingen kunt u per email sturen naar hans.fij@hetnet.nl.

Bovenstaand project wordt mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van de Rabobank Twente Oost, Toeristisch Genootschap Losser, Gemeente Losser, Plus Bellers, Houthandel Bulthuis en de 5 Dorpsraden van de gemeente Losser.

Comments are closed.